Helal

Aus HalalWiki
Version vom 30. April 2017, 12:22 Uhr von Dfaslak (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Helal nedir?

"Helal" kelimesi arapçadır (arap.: حلال) ve "temiz" veya "izin verilmiştir" anlamlarını taşımaktadır. Bundan dolayı müslümanlar tüm helal ve tayyip (iyi, hoş) özelliğini taşıyan gıdaları tüketebilirler. Ayrıca bir hayvanın islami usullere göre kesilmesinin yanı sıra işkencesiz ve sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi gerekiyor. [1] İslam da helal kavramı sadece gıdaları değil, müslümanların tüm yaşam alanlarını ve izin verilen daireyi kapsamaktadır. "Haram" kelimesi ise helal'in tam zıttıdır ve "yasaklanmış" anlamına gelmektedir. Böylece müslümanlar haram vasfını taşıyan tüm gıda ve davranışlardan sakınmalıdırlar, ancak zaruri durumlarda haramlar helal olur. Bunlardan da hayatta kalabilecek kadar az bir miktar tüketmeye ruhsat verilmiştir.



Helal ve Haram Nasıl Belirlenmiştir?

Helaller ve Haramlar Allah Teâlâ tarafından Kuran-ı Kerim ve Peygamberimizin (sallalahu aleyhi ve sellem) sünnetlerine göre belirlenmiştir. Kurana ve sünnete göre haram olarak belirlenmeyen tüm gıdalar, helal olarak kabul edilir. Kuran-ı Kerim de yasaklanmış (haram) olan gıdalar şöyle belirtilmiştir:

- İslami usullere göre kesilmeyen hayvanlar

- Domuz eti ve domuzdan elde edilen tüm maddeler

- Yırtıcı hayvanlar

- Murdar hayvanlar

- Kan

- Sarhoşluk verme özelliği olan tüm gıdalar (hamr)


"Şüphesiz ki Allah, size leşi, kanı, domuz etini bir de Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Bir kimse mecbur kalır da zarûret halini aşmadan ve başkalarının hakkına tecavüz etmeden bunlardan yerse, ona günah yoktur" (Bakara suresi, 2/173)


"Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz." (Maide suresi, 5/90)


Referanslar

  1. [//http://www.islamiq.de/2013/09/30/lebensmittel-halal-und-tayyib/ (Helal ve tayyip gıdalar)"