Hakkımızda

Aus HalalWiki
Version vom 15. März 2023, 14:03 Uhr von HcAdmin (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

HalalWiki sayfasına hoşgeldiniz!


Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhu


Sayfamızın hedefi helal gıda hakkında bilgi edinmek isteyen herkese bu bilgileri şeffaf ve kolay anlaşılabilir bir şekilde ulaştırabilmektir. Ayrıca müslümanların günlük hayatlarında şüphe duydukları katkı maddelerini açıklayarak ve ayrıyeten bunların hükümlerini izah ederek, gıda alışverişlerin de bir kolaylık sağlayabilmeyi arzuluyoruz.


Diğer tüm sorularınız için lütfen şu adrese bir e-posta gönderin:

info@halalcheck.net